حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس

حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس
( برای ویندوز های XP – 7 – 8 )
درصورتی که با این روش مشکل حل نشد از طریق نظرات اطلاع دهید تا آموزش های مربوطه دیگر هم قرار داد شود
در صورتی که زیرنویس فارسی srt را ناخوانا و بصورت زیر می‌بینید،
Inst.Subtitles.02
صفحات سایت : 1