درخواست فیلم و سریال

ابتدا وارد mdl.kortv.in شوید و در بالای این صفحه اسم انگلیسی فیلم و سریال مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس آدرس صفحه مشخصات آن فیلم یا سریال را در فرم زیر (آدرس صفحه MDL) وارد کنید.

مثال: http://mdl.kortv.in/11074-pinocchio

ایمیل شما (الزامی)

آدرس صفحه MDL (الزامی)

پیام شما