دانلود سریال کره ای یون گه سومون – Yeon Gae Somun

100 قسمت کامل با کیفیت خوب

Yeon_Gae_So_Mun-p2

مشخصات

نام : یون گه سومون – Yeon Gae Somun

ژانر : تاریخی ، رزمی

تعداد قسمت ها : 100

سال انتشار : 2006

خلاصه داستان

داستان از قلعه آنسی شروع میشه که مردم قلعه پس از جنگ آواره و سرگردان هستن و سربازان در حال تعمیرآسیب های رسیده به قلعه و کمک کردن به زخمی ها در جنگ روز قبل (دیشب ) هستن ، هم چنین ارتش تانگ با ارتش یک ملیونی خود رو آماده حمله به گوگوریو کرده ویک تپه خاکی با ارتفاعی بیشتر از ارتفاع قلعه آنسی رو بروی قلعه درست کرده تا بتواند به راحتی کل قلعه رو به آتش بکشد ولی در این میان است که یون گه سومون و یانگ مانچون که در قلعه آنسی هستن دارن درباره ارتش تانگ صحبت میکنن که آیا میتونن یه ارتش یک ملیونی رو با قوای تدارکاتی بزرگ رو شکست بدن یا نه در این میان است که ارتش تانگ نیروهای خود رو سازماندهی میکند و آماده حمله میشن و پیک صلح خود رو برای مذاکره درمورد گروگانهایی که از شهر های فتح شده گوگوریو گرفتن با ارباب قلعه آنسی و ته مام میجییون گه سومون میفرستن میفرستن ولی این مذاکره به جایی نرسیده و سربازان تانگ دون جواب پیش لی شیمین امپراطور تانگ برمیگردند و با شنیدن این پیام دستور از سر جدا کردن گروگانها رو میدهند و سربازان تانگ هم حمله خود رو با منجنیق های سنگین و لشکر کشی گسترده شروع میکنند این سریال در مورد بزرگترین ژنرال ارشد گوگوریو (ته مام میجی یون گه سومون ) است که از دوران کودکی این قهرمان رو تا مرگ وی ونابودی گوگوریو نماین میکند ، شما با دیدن 24 قسمت ابتدایی سریال “ته جویونگ” مختصر داستان و زندگی نامه یون گه سومون رو ملاحضه میکنید ولی این سریال 100 قسمتی کل داستانش رو به زندگی نامه یون گه سومون میپردازه قابل به ذکر است که بگیم این سریال سلسله ها و کشور های متعدد وحتی قبیله های متعدد رو به تصویر میکشه که از جمله آنها میتوانیم به کشور سون(چین ) ، گوگوریو ، تانگ ( چین ) ، بیکجه ، شیلا و خیتان(گوران یا مغول ها ) حتی قبایلی چون مالگال ها ، قبیله های بویو و … رو به تصویر میکشه که همین کمی روال سریال رو جنجالی میکنه در ضمن این سریال ژنرال اولچی موندوک رو هم نشون میده که زندگی نامه وی به این صورته که وی به خدمت ارتش در میاد و در حین اینکه یک فرد ساده و معمولی بوده تونست خودش رو به مقام بالایی دردوران 25 مین و 26 مین پادشاه گوگوریو برسونه که از جمله پیروز های وی شکست سلسه سون( چین ) که با ارتشی 3 ملیونی به گوگوریو حمله کرده بودند،است و ه مچین قابل ذکر است که همین اولچی موندوک الگو و استاد ژنرال یانگ مانچون ارباب قلعه آنسی بوده که در دوران یون گه سومون فرماندهی قلعه آنسی رو به عهده داشت

کیفیت 450p

لینک دائمی سرور آپلود بوی – Upload Boy

Yeon.Gaesomun.E001.KOR.HDTV.XviD.mkv – 276.6 MB
Yeon.Gaesomun.E002.KOR.HDTV.XviD.mkv – 272.3 MB
Yeon.Gaesomun.E003.KOR.HDTV.XviD.mkv – 225.4 MB
Yeon.Gaesomun.E004.KOR.HDTV.XviD.mkv – 225.1 MB
Yeon.Gaesomun.E005.KOR.HDTV.XviD.mkv – 228.7 MB
Yeon.Gaesomun.E006.KOR.HDTV.XviD.mkv – 233.1 MB
Yeon.Gaesomun.E007.KOR.HDTV.XviD.mkv – 217.8 MB
Yeon.Gaesomun.E008.KOR.HDTV.XviD.mkv – 226.3 MB
Yeon.Gaesomun.E009.KOR.HDTV.XviD.mkv – 221.6 MB
Yeon.Gaesomun.E010.KOR.HDTV.XviD.mkv – 219.2 MB
Yeon.Gaesomun.E011.KOR.HDTV.XviD.mkv – 239.5 MB
Yeon.Gaesomun.E012.KOR.HDTV.XviD.mkv – 222.7 MB
Yeon.Gaesomun.E013.KOR.HDTV.XviD.mkv – 228.5 MB
Yeon.Gaesomun.E014.KOR.HDTV.XviD.mkv – 233.3 MB
Yeon.Gaesomun.E015.KOR.HDTV.XviD.mkv – 227.4 MB
Yeon.Gaesomun.E016.KOR.HDTV.XviD.mkv – 229.0 MB
Yeon.Gaesomun.E017.KOR.HDTV.XviD.mkv – 222.3 MB
Yeon.Gaesomun.E018.KOR.HDTV.XviD.mkv – 225.8 MB
Yeon.Gaesomun.E019.KOR.HDTV.XviD.mkv – 228.6 MB
Yeon.Gaesomun.E020.KOR.HDTV.XviD.mkv – 230.8 MB
Yeon.Gaesomun.E021.KOR.HDTV.XviD.mkv – 226.6 MB
Yeon.Gaesomun.E022.KOR.HDTV.XviD.mkv – 222.0 MB
Yeon.Gaesomun.E023.KOR.HDTV.XviD.mkv – 228.7 MB
Yeon.Gaesomun.E024.KOR.HDTV.XviD.mkv – 225.5 MB
Yeon.Gaesomun.E025.KOR.HDTV.XviD.mkv – 226.3 MB
Yeon.Gaesomun.E026.KOR.HDTV.XviD.mkv – 231.1 MB
Yeon.Gaesomun.E027.KOR.HDTV.XviD.mkv – 223.8 MB
Yeon.Gaesomun.E028.KOR.HDTV.XviD.mkv – 222.9 MB
Yeon.Gaesomun.E029.KOR.HDTV.XviD.mkv – 224.1 MB
Yeon.Gaesomun.E030.KOR.HDTV.XviD.mkv – 230.0 MB
Yeon.Gaesomun.E031.KOR.HDTV.XviD.mkv – 228.2 MB
Yeon.Gaesomun.E032.KOR.HDTV.XviD.mkv – 221.1 MB
Yeon.Gaesomun.E033.KOR.HDTV.XviD.mkv – 224.0 MB
Yeon.Gaesomun.E034.KOR.HDTV.XViD.mkv – 225.3 MB
Yeon.Gaesomun.E035.KOR.HDTV.XviD.mkv – 229.8 MB
Yeon.Gaesomun.E036.KOR.HDTV.XviD.mkv – 227.8 MB
Yeon.Gaesomun.E037.KOR.HDTV.XviD.mkv – 251.7 MB
Yeon.Gaesomun.E038.KOR.HDTV.XviD.mkv – 262.8 MB
Yeon.Gaesomun.E039.KOR.HDTV.XviD.mkv – 257.4 MB
Yeon.Gaesomun.E040.KOR.HDTV.XviD.mkv – 251.0 MB
Yeon.Gaesomun.E041.KOR.HDTV.XviD.mkv – 256.6 MB
Yeon.Gaesomun.E042.KOR.HDTV.XViD.mkv – 245.7 MB
Yeon.Gaesomun.E043.KOR.HDTV.XviD.mkv – 255.9 MB
Yeon.Gaesomun.E044.KOR.HDTV.XviD.mkv – 257.9 MB
Yeon.Gaesomun.E045.KOR.HDTV.XviD.mkv – 259.1 MB
Yeon.Gaesomun.E046.KOR.HDTV.XviD.mkv – 258.3 MB
Yeon.Gaesomun.E047.KOR.HDTV.XviD.mkv – 260.5 MB
Yeon.Gaesomun.E048.KOR.HDTV.XviD.mkv – 260.3 MB
Yeon.Gaesomun.E049.KOR.HDTV.XviD.mkv – 257.6 MB
Yeon.Gaesomun.E050.KOR.HDTV.XviD.mkv – 257.8 MB
Yeon.Gaesomun.E051.KOR.HDTV.XviD.mkv – 244.5 MB
Yeon.Gaesomun.E052.KOR.HDTV.XviD.mkv – 248.9 MB
Yeon.Gaesomun.E053.KOR.HDTV.XviD.mkv – 251.1 MB
Yeon.Gaesomun.E054.KOR.HDTV.XviD.mkv – 143.9 MB
Yeon.Gaesomun.E055.KOR.HDTV.XViD.mkv – 275.9 MB
Yeon.Gaesomun.E056.KOR.HDTV.XviD.mkv – 254.9 MB
Yeon.Gaesomun.E057.KOR.HDTV.XViD.mkv – 257.3 MB
Yeon.Gaesomun.E058.KOR.HDTV.XviD.mkv – 251.6 MB
Yeon.Gaesomun.E059.KOR.HDTV.XviD.mkv – 252.4 MB
Yeon.Gaesomun.E060.KOR.HDTV.XViD.mkv – 255.5 MB
Yeon.Gaesomun.E061.KOR.HDTV.XViD.mkv – 254.1 MB
Yeon.Gaesomun.E062.KOR.HDTV.XViD.mkv – 254.1 MB
Yeon.Gaesomun.E063.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.5 MB
Yeon.Gaesomun.E064.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.2 MB
Yeon.Gaesomun.E065.KOR.HDTV.XViD.mkv – 259.6 MB
Yeon.Gaesomun.E066.KOR.HDTV.XViD.mkv – 263.9 MB
Yeon.Gaesomun.E067.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.8 MB
Yeon.Gaesomun.E068.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.8 MB
Yeon.Gaesomun.E069.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.2 MB
Yeon.Gaesomun.E070.KOR.HDTV.XViD.mkv – 245.3 MB
Yeon.Gaesomun.E071.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.8 MB
Yeon.Gaesomun.E072.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.4 MB
Yeon.Gaesomun.E073.KOR.HDTV.XViD.mkv – 249.4 MB
Yeon.Gaesomun.E074.KOR.HDTV.XViD.mkv – 255.4 MB
Yeon.Gaesomun.E075.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.2 MB
Yeon.Gaesomun.E076.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.4 MB
Yeon.Gaesomun.E077.KOR.HDTV.XViD.mkv – 248.2 MB
Yeon.Gaesomun.E078.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.3 MB
Yeon.Gaesomun.E079.KOR.HDTV.XViD.mkv – 248.8 MB
Yeon.Gaesomun.E080.KOR.HDTV.XViD.mkv – 245.9 MB
Yeon.Gaesomun.E081.KOR.HDTV.XViD.mkv – 253.5 MB
Yeon.Gaesomun.E082.KOR.HDTV.XViD.mkv – 242.9 MB
Yeon.Gaesomun.E083.KOR.HDTV.XViD.mkv – 254.6 MB
Yeon.Gaesomun.E084.KOR.HDTV.XViD.mkv – 253.2 MB
Yeon.Gaesomun.E085.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.4 MB
Yeon.Gaesomun.E086.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.5 MB
Yeon.Gaesomun.E087.KOR.HDTV.XViD.mkv – 254.8 MB
Yeon.Gaesomun.E088.KOR.HDTV.XViD.mkv – 259.8 MB
Yeon.Gaesomun.E089.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.4 MB
Yeon.Gaesomun.E090.KOR.HDTV.XViD.mkv – 248.7 MB
Yeon.Gaesomun.E091.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.5 MB
Yeon.Gaesomun.E092.KOR.HDTV.XViD.mkv – 261.3 MB
Yeon.Gaesomun.E093.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.7 MB
Yeon.Gaesomun.E094.KOR.HDTV.XViD.mkv – 250.0 MB
Yeon.Gaesomun.E095.KOR.HDTV.XViD.mkv – 244.8 MB
Yeon.Gaesomun.E096.KOR.HDTV.XViD.mkv – 255.9 MB
Yeon.Gaesomun.E097.KOR.HDTV.XViD.mkv – 252.9 MB
Yeon.Gaesomun.E098.KOR.HDTV.XViD.mkv – 248.6 MB
Yeon.Gaesomun.E099.KOR.HDTV.XViD.mkv – 251.9 MB
Yeon.Gaesomun.E100.END.HDTV.XViD.mkv – 255.5 MB

FavoriteLoadingافزودن به علاقه مندیها

مطالب مشابه

ارسال نظر

30 نظر
میثم در پنج شنبه , ۲۲ مهر ۱۳۹۵ گفته :

سلام زیرنویس این سریال کی میاد ؟ یا اصلا نمیاد

ADMIN در یکشنبه , ۲ آبان ۱۳۹۵ گفته :

سلام
زیرنویس برای این سریال متاسفانه نمیاد

عاطفه در چهارشنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام
ببخشید شما اول سایتتون نوشتید مطابق با فرهنگ خانواده ایرانی منظورتون اینه که فیلم و سریال های سانسورشده میذارید؟
من عاشق سریالهای کره ایم ولی برام مهمه حتما سانسور شده باشن….
یاعلی…

ADMIN در چهارشنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام
خیر در فیلم ها هیچ تغییر ایجاد نکرده و سانسور شده نیستن

امیر سیروس پور در شنبه , ۲ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام.من حاضرم اگه زیرنویس های انگلیسی سریال کره ای تاریخی یئون گه سومون در دسترس باشه ترجمش کنم.رایگان هم این کار رو انجام میدم. اگه مایل باشین باهام در تماس باشین

ADMIN در شنبه , ۲ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام خیلی گشتم ولی متاسفانه زیرنویس انگلیسی نداره

احمد در سه شنبه , ۶ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام زیرنویس این این سریال نیومده

اگه میشه اینو سریالو به تیم ترجمه تون پیشنهادبدید خیلی خوب میشه

احه من دنبال این سریال هستم

ADMIN در سه شنبه , ۶ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام
ببنید این سریال زیرنویس انگلیسی هم نداره
زیرنویسی که تا حالا ارائه شده چسبیده به سریال هست که اول زیرنویس را استخراج کردن و بعد ترجمه ، به نظر من منتظر زیرنویس فارسی نباشید

amir در یکشنبه , ۱۷ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام.یعنی دوبله انگلیسی داره؟

ADMIN در یکشنبه , ۱۷ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام خیر فقط زبان اصلی ( کره ای ) هست

محمد در چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام تو رو خدا از یه جایی زیرنویسشو پیدا کنین من خیلی وقت بود دنبال این سریال بودم خواهش میکنم التماس میکنم از یه جای منتشر ککنین

ADMIN در چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام متاسفانه هیچ زیرنویسی در دسترس نیست

احمد در چهارشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام زیرنویس این این سریال نیومده

اگه میشه اینو سریالو به تیم ترجمه تون پیشنهادبدید خیلی خوب میشه

ADMIN در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام زیرنویس انگلیسی هم نداره فقط نسخه هارد ساب فروشگاهی هست که اونم اجازه انتشار نداریم

amir در یکشنبه , ۱۷ آبان ۱۳۹۴ گفته :

منظورتون از هارد ساب اینه که زیرنویسداره ولی داخل سریال هست؟یا دوبله انگلیسی شده؟اگه هارد ساب انگلیسییا دوبله انگلیسی رو دارین حاضرم ازتون بخرم

ADMIN در یکشنبه , ۱۷ آبان ۱۳۹۴ گفته :

نه متاسفانه هارد سابش در دسترس نیست

سروش در سه شنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام من اکثر فیلم های مربوط به تاریخ شبه جزیره کره رو دیدم اما اینو ندیدم لطفا زیرنویسش رو بزارید خیلی سپاسگزارم

ADMIN در سه شنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام متاسفانه زیرنویس نداره

احمد در جمعه , ۱۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام خوبی

این سریال هنوز ترجمه نشده

ADMIN در جمعه , ۱۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام خیر زیرنویسی ارائه نکردن

ali در چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ببخشید زیرنویس این کو؟

ADMIN در چهارشنبه , ۱۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

زیرنویس نداره

مهیار در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام. این سریال رو فروشگاه پارسیان فیلم درحال ترجمش هست و کیفیتشم 700 مگه. که عالیه. ضمنا من خودم جزو یکی از مترجما و نویسنده های اون سایتم. و خودمم روی سریال جونگ دوجون که زیرنویسی ازش ارائه نشده دارم کار میکنم. امیدوارم نظرمو ثبت کنید. یا حق

ADMIN در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام ، بله با مدیر این فروشگاه هم تماس گرفتیم که چند قسمت از زیرنویس را منتشر کنیم .
موفق باشید

امیرحسین در جمعه , ۱۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام خسته نباشید کی زیرنویس این سریال حاضر میشه

ADMIN در جمعه , ۱۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام زیرنویس ندارد

mohsen در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سریال یون گه مون سون کیفیت 720 نداره بزارینش؟!؟!

ADMIN در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

این نسخه ای که گذاشتیم بالاترین کیفیت موجود از این سریال هست

احمد در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام خیلی منونم بابت فیلم اما زیرنویس نداره

شما خودتون گروه ترجمه ندارید یادوستانی که این سریال ترجمه کنن

ADMIN در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام این سریال زیرنویس انگلیسی نداره اگر داشت مطمئن باشید تا الان حتما ترجمه شده بود اما فروشگاهی که داره ترجمه میکنه زیرنویس انگلیسی چسبیده به سریال را احتمال زیاد استخراج میکنه و بعد ترجمه میکنه .
متاسفانه درحال حاضر تیم ترجمه ای نداریم