تبلیغات بنری تعرفه تبلیغات
pardishosting

کره تی وی را در کانال تلگرام دنبال کنید

هم اکنون عضو شوید.

دانلود سریال کره ای حلقه یاقوت – Ruby Ring Loadingافزودن به علاقه مندیها

دانلود سریال کره ای حلقه یاقوت – Ruby Ring

درخواستی کاربران

زیرنویس فارسی تا قسمت 60

rsz_402650660136631822_6bd12a1f_f

مشخصات سریال :

 عنوان : Ruby Ring | 루비반지

کارگردان: Jeon San

نویسنده: Hwang Soon-Young

شبکه پخش کننده: KBS2

تعداد قسمتها: ۹۳

تاریخ پخش: August 19, 2013 – January 3, 2014

زمان پخش: جمعه و دو شنبه ۱۹:۴۵

اطلاعات بیشتر: کلیک کنید

توضیحات :

 صورت و سرنوشت دوخواهر در یک تصادف ماشین با هم تعویض میشه

کیفیت 480p

uploadboy.com
RR.E001.avi – 199.9 MB
RR.E002.avi – 199.9 MB
RR.E003.avi – 200.2 MB
RR.E004.avi – 200.0 MB
RR.E005.avi – 199.7 MB
RR.E006.avi – 197.1 MB
RR.E007.avi – 199.8 MB
RR.E008.avi – 200.0 MB
RR.E008.avi – 200.0 MB
RR.E009.avi – 205.9 MB
RR.E010.avi – 199.9 MB
RR.E011.avi – 200.0 MB
RR.E011.avi – 200.0 MB
RR.E012.avi – 200.1 MB
RR.E013.avi – 199.9 MB
RR.E013.avi – 199.9 MB
RR.E014.avi – 199.8 MB
RR.E015.avi – 199.9 MB
RR.E015.avi – 199.9 MB
RR.E016.avi – 200.0 MB
RR.E016.avi – 200.0 MB
RR.E017.avi – 199.8 MB

RR.E018_.avi – 199.9 MB
RR.E019.avi – 200.0 MB
RR.E020.avi – 199.8 MB
RR.E021.avi – 200.0 MB
RR.E022.avi – 199.9 MB
RR.E023.avi – 199.9 MB
RR.E024.avi – 200.0 MB
RR.E025.avi – 199.9 MB
RR.E026.avi – 200.0 MB
RR.E027.avi – 199.8 MB
RR.E028.avi – 200.0 MB
RR.E029.avi – 200.0 MB
RR.E030.avi – 199.9 MB
RR.E031.avi – 199.9 MB
RR.E032.avi – 199.9 MB
RR.E033.avi – 200.1 MB
RR.E034.avi – 200.1 MB
RR.E035.avi – 199.8 MB
RR.E036.avi – 200.0 MB
RR.E037.avi – 200.1 MB
RR.E038.avi – 200.0 MB
RR.E039.avi – 200.1 MB
RR.E040.avi – 199.9 MB
RR.E041.avi – 200.0 MB
RR.E042.avi – 206.1 MB
RR.E043.avi – 199.9 MB
RR.E044.avi – 199.9 MB
RR.E045.avi – 200.1 MB
RR.E046.avi – 200.0 MB
RR.E047.avi – 200.0 MB
RR.E048.avi – 200.0 MB
RR.E049.avi – 200.0 MB
RR.E050.avi – 200.0 MB
RR.E051.avi – 199.9 MB
RR.E052.avi – 199.9 MB
RR.E053.avi – 200.1 MB
RR.E054.avi – 199.9 MB
RR.E055.avi – 199.9 MB
RR.E056.avi – 200.0 MB
RR.E057.avi – 199.9 MB
RR.E058.avi – 199.9 MB
RR.E059.avi – 199.9 MB
RR.E060.avi – 199.9 MB
RR.E061.avi – 199.9 MB
RR.E062.avi – 200.1 MB
RR.E063.avi – 199.9 MB
RR.E064.avi – 199.8 MB
RR.E065.avi – 200.1 MB
RR.E066.avi – 200.1 MB
RR.E067.avi – 199.9 MB
RR.E068.avi – 199.9 MB
RR.E069.avi – 200.0 MB
RR.E070.avi – 199.2 MB
RR.E071.avi – 200.0 MB
RR.E072.avi – 200.1 MB
RR.E073.avi – 199.1 MB
RR.E074.avi – 199.2 MB
RR.E075.avi – 199.9 MB
RR.E076.avi – 199.1 MB
RR.E077.avi – 200.1 MB
RR.E078.avi – 198.9 MB
RR.E079.avi – 200.1 MB
RR.E080.avi – 199.0 MB
RR.E081.avi – 200.0 MB
RR.E082.avi – 200.0 MB
RR.E083.avi – 197.0 MB
RR.E084.avi – 199.1 MB
RR.E085.avi – 200.1 MB
RR.E086.avi – 199.9 MB
RR.E087.avi – 199.1 MB
RR.E088.avi – 199.0 MB
RR.E089.avi – 199.1 MB
RR.E090.avi – 199.1 MB
RR.E091.avi – 199.2 MB
RR.E092.avi – 199.0 MB
RR.E093.END.avi – 199.0 MB

filemoney.com
RR.E001.avi – 199.9 MB
RR.E002.avi – 199.9 MB
RR.E003.avi – 200.2 MB
RR.E004.avi – 200.0 MB
RR.E005.avi – 199.7 MB
RR.E006.avi – 197.1 MB
RR.E007.avi – 199.8 MB
RR.E008.avi – 200.0 MB
RR.E009.avi – 205.9 MB
RR.E010.avi – 199.9 MB
RR.E011.avi – 200.0 MB
RR.E011.avi – 200.0 MB
RR.E012.avi – 200.1 MB
RR.E012.avi – 200.1 MB
RR.E013.avi – 199.9 MB
RR.E013.avi – 199.9 MB
RR.E014.avi – 199.8 MB
RR.E015.avi – 199.9 MB
RR.E016.avi – 200.0 MB
RR.E017.avi – 199.8 MB

RR.E018_.avi – 199.9 MB
RR.E019.avi – 200.0 MB
RR.E020.avi – 199.8 MB
RR.E021.avi – 200.0 MB
RR.E022.avi – 199.9 MB
RR.E023.avi – 199.9 MB
RR.E024.avi – 200.0 MB
RR.E025.avi – 199.9 MB
RR.E026.avi – 200.0 MB
RR.E027.avi – 199.8 MB
RR.E028.avi – 200.0 MB
RR.E029.avi – 200.0 MB
RR.E030.avi – 199.9 MB
RR.E031.avi – 199.9 MB
RR.E032.avi – 199.9 MB
RR.E033.avi – 200.1 MB
RR.E034.avi – 200.1 MB
RR.E035.avi – 199.8 MB
RR.E036.avi – 200.0 MB
RR.E037.avi – 200.1 MB
RR.E038.avi – 200.0 MB
RR.E039.avi – 200.1 MB
RR.E040.avi – 199.9 MB
RR.E041.avi – 200.0 MB
RR.E042.avi – 206.1 MB
RR.E043.avi – 199.9 MB
RR.E044.avi – 199.9 MB
RR.E045.avi – 200.1 MB
RR.E046.avi – 200.0 MB
RR.E047.avi – 200.0 MB
RR.E048.avi – 200.0 MB
RR.E049.avi – 200.0 MB
RR.E050.avi – 200.0 MB
RR.E051.avi – 199.9 MB
RR.E052.avi – 199.9 MB
RR.E053.avi – 200.1 MB
RR.E054.avi – 199.9 MB
RR.E055.avi – 199.9 MB
RR.E056.avi – 200.0 MB
RR.E057.avi – 199.9 MB
RR.E058.avi – 199.9 MB
RR.E059.avi – 199.9 MB
RR.E060.avi – 199.9 MB
RR.E061.avi – 199.9 MB
RR.E062.avi – 200.1 MB
RR.E063.avi – 199.9 MB
RR.E064.avi – 199.8 MB
RR.E065.avi – 200.1 MB
RR.E066.avi – 200.1 MB
RR.E067.avi – 199.9 MB
RR.E068.avi – 199.9 MB
RR.E069.avi – 200.0 MB
RR.E070.avi – 199.2 MB
RR.E071.avi – 200.0 MB
RR.E072.avi – 200.1 MB
RR.E073.avi – 199.1 MB
RR.E074.avi – 199.2 MB
RR.E075.avi – 199.9 MB
RR.E076.avi – 199.1 MB
RR.E077.avi – 200.1 MB
RR.E078.avi – 198.9 MB
RR.E079.avi – 200.1 MB
RR.E080.avi – 199.0 MB
RR.E081.avi – 200.0 MB
RR.E082.avi – 200.0 MB
RR.E083.avi – 197.0 MB
RR.E084.avi – 199.1 MB
RR.E085.avi – 200.1 MB
RR.E086.avi – 199.9 MB
RR.E087.avi – 199.1 MB
RR.E088.avi – 199.0 MB
RR.E089.avi – 199.1 MB
RR.E090.avi – 199.1 MB
RR.E091.avi – 199.2 MB
RR.E092.avi – 199.0 MB
RR.E093.END.avi – 199.0 MB

زیرنویس فارسی

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25
قسمت 26
قسمت 27
قسمت 28
قسمت 29
قسمت 30
قسمت 31
قسمت 32
قسمت 33
قسمت 34
قسمت 35
قسمت 36
قسمت 37
قسمت 38
قسمت 39
قسمت 40
قسمت 41
قسمت 42
قسمت 43
قسمت 44
قسمت 45
قسمت 46
قسمت 47
قسمت 48
قسمت 49
قسمت 50
قسمت 51
قسمت 52
قسمت 53
قسمت 54
قسمت 55
قسمت 56
قسمت 57
قسمت 58
قسمت 59
قسمت 60
آیا از این پست راضی هستید؟
امتیاز دهید
اشتراک گذاری
ارسال دیدگاه (3)
ارسال دیدگاه 3 دیدگاه ارسال شده

دیدگاه برتر suzy گفته :
جمعه , ۲۷ آذر ۱۳۹۴

بقیه زیرنویس هارو قرار نمیدین

دیدگاه برتر suzy گفته :
جمعه , ۲۷ آذر ۱۳۹۴

بقیه زیرنویس هارو قرارنمیدین

دیدگاه برتر ADMIN گفته :
شنبه , ۲۸ آذر ۱۳۹۴

بزودی اضافه میشه

suzy گفته :کاربر سایت
جمعه , ۲۷ آذر ۱۳۹۴

بقیه زیرنویس هارو قرارنمیدین

پاسخ دهید
ADMIN گفته :مدیر سایت
شنبه , ۲۸ آذر ۱۳۹۴

بزودی اضافه میشه

پاسخ دهید
suzy گفته :کاربر سایت
جمعه , ۲۷ آذر ۱۳۹۴

بقیه زیرنویس هارو قرار نمیدین

پاسخ دهید