دانلود سریال کره ای انتقام فرشته – Angel’s Revenge

زیرنویس فارسی تا قسمت 22 دارد

rsz_angelpct27s_revenge-p1

مشخصات سریال:

 نام : Angel’s Revenge (English title) / Heavenly Woman literal title

عنوان :Cheonsang Yeoja

شبکه پخش: KBS2

ژانر : ملودرام – عاشقانه – خانوادگی

تعداد قسمت: ۱۰۰

شروع پخش : January 6, 2014

روزهای پخش : Monday-Friday

ساعت پخش : ۱۹:۵۰


بازیگران سریال:

Yoon So-Yi – Lee Sun-Yoo
Kwon Yool – Seo Ji-Suk
Park Jung-Chul – Jang Tae-Jung
Moon Bo-Ryung – Seo Ji-Hee
Lee Se-Eun – Lee Jin-YooSun-Yoo’s

توضیحات:

“لی سان وو” در حال گذراندن دوره ای جهت راحبه شدن بود که درست قبل از اینکه به آرزوی خود برسد خواهر بزرگترش را از دست می دهد. حالا او به جای تلاش برای رسیدن به آرزویش یعنی راحبه شدن، به دنبال انتقام گیری از مردی میرود که در مرگ خواهرش دست داشته است…

Uploadboy.com
Angels.Revenge.E091.mkv – 131.5 MB
Angels.Revenge.E095.mkv – 131.1 MB
Angels.Revenge.E096.mkv – 131.8 MB
Angels.Revenge.E097.mkv – 134.4 MB
Angels.Revenge.E098.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E099.mkv – 132.9 MB
Angels.Revenge.E100.mkv – 134.5 MB
Angels.Revenge.E101.mkv – 133.4 MB
Angels.Revenge.E102.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E103.mkv – 143.6 MB
Angels.Revenge.E64.mkv – 128.3 MB
Angels.Revenge.E65.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E66.mkv – 128.8 MB
Angels.Revenge.E67.mkv – 127.0 MB
Angels.Revenge.E68.mkv – 130.7 MB
Angels.Revenge.E69.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E70.mkv – 127.6 MB
Angels.Revenge.E71.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E72.mkv – 126.4 MB
Angels.Revenge.E73.mkv – 133.5 MB
Angels.Revenge.E74.mkv – 129.3 MB
Angels.Revenge.E75.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E76.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E77.mkv – 127.9 MB
Angels.Revenge.E78.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E79.mkv – 124.3 MB
Angels.Revenge.E81.mkv – 129.9 MB
Angels.Revenge.E82.mkv – 137.8 MB
Angels.Revenge.E83.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E85.mkv – 129.2 MB
Angels.Revenge.E86.mkv – 132.0 MB
Angels.Revenge.E87.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E88.mkv – 129.1 MB
Angels.Revenge.E89.mkv – 131.3 MB
Angels.Revenge.E90.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E92.mkv – 126.7 MB
Angels.Revenge.E93.mkv – 130.0 MB
angel_s_revenge.e001.mkv – 111.0 MB
angel_s_revenge.e002.mkv – 138.4 MB
angel_s_revenge.e003.mkv – 145.3 MB
angel_s_revenge.e004.mkv – 126.3 MB
angel_s_revenge.e005.mkv – 130.3 MB
angel_s_revenge.e006.mkv – 136.8 MB
angel_s_revenge.e007.mkv – 116.0 MB
angel_s_revenge.e008.mkv – 123.3 MB
angel_s_revenge.e009.mkv – 107.9 MB
angel_s_revenge.e010.mkv – 113.0 MB
angel_s_revenge.e011.mkv – 115.8 MB
angel_s_revenge.e012.mkv – 118.8 MB
angel_s_revenge.e013.mkv – 126.2 MB
angel_s_revenge.e014.mkv – 116.3 MB
angel_s_revenge.e015.mkv – 122.4 MB
angel_s_revenge.e016.mkv – 124.8 MB
angel_s_revenge.e017.mkv – 116.7 MB
angel_s_revenge.e019.mkv – 125.2 MB
angel_s_revenge.e020.mkv – 116.8 MB
angel_s_revenge.e021.mkv – 117.8 MB
angel_s_revenge.e022.mkv – 132.5 MB
angel_s_revenge.e024.mkv – 123.2 MB
angel_s_revenge.e025.mkv – 148.2 MB
angel_s_revenge.e026.mkv – 133.9 MB
angel_s_revenge.e027.mkv – 123.6 MB
angel_s_revenge.e028.mkv – 103.4 MB
angel_s_revenge.e029.mkv – 112.4 MB
angel_s_revenge.e030.mkv – 115.4 MB
angel_s_revenge.e031.mkv – 112.5 MB
angel_s_revenge.e032.mkv – 113.7 MB
angel_s_revenge.e033.mkv – 103.7 MB
angel_s_revenge.e034.mkv – 115.5 MB
angel_s_revenge.e035.mkv – 113.9 MB
angel_s_revenge.e036.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e037.mkv – 116.2 MB
angel_s_revenge.e038.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e039.mkv – 117.7 MB
angel_s_revenge.e040.mkv – 128.1 MB
angel_s_revenge.e041.mkv – 114.4 MB
angel_s_revenge.e042.mkv – 106.0 MB
angel_s_revenge.e043.mkv – 121.8 MB
angel_s_revenge.e044.mkv – 119.8 MB
angel_s_revenge.e045.mkv – 124.2 MB
angel_s_revenge.e046.mkv – 113.5 MB
angel_s_revenge.e047.mkv – 120.1 MB
angel_s_revenge.e048.mkv – 126.5 MB
angel_s_revenge.e049.mkv – 111.6 MB
angel_s_revenge.e050.mkv – 111.3 MB
angel_s_revenge.e051.mkv – 121.2 MB
angel_s_revenge.e052.mkv – 132.6 MB
angel_s_revenge.e053.mkv – 111.4 MB
angel_s_revenge.e054.mkv – 125.6 MB
angel_s_revenge.e055.mkv – 126.4 MB
angel_s_revenge.e056.mkv – 129.6 MB
angel_s_revenge.e057.mkv – 131.7 MB
angel_s_revenge.e058.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e0_.mkv – 134.7 MB
angel_s_revenge.e59.mkv – 131.8 MB
angel_s_revenge.e60.mkv – 131.5 MB
angel_s_revenge.e61.mkv – 132.1 MB
angel_s_revenge.e62.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e63.mkv – 130.2 MB

Uploadbaz.com
Angels.Revenge.E091.mkv – 131.5 MB
Angels.Revenge.E095.mkv – 131.1 MB
Angels.Revenge.E096.mkv – 131.8 MB
Angels.Revenge.E097.mkv – 134.4 MB
Angels.Revenge.E098.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E099.mkv – 132.9 MB
Angels.Revenge.E100.mkv – 134.5 MB
Angels.Revenge.E101.mkv – 133.4 MB
Angels.Revenge.E102.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E103.mkv – 143.6 MB
Angels.Revenge.E64.mkv – 128.3 MB
Angels.Revenge.E65.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E66.mkv – 128.8 MB
Angels.Revenge.E67.mkv – 127.0 MB
Angels.Revenge.E68.mkv – 130.7 MB
Angels.Revenge.E69.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E70.mkv – 127.6 MB
Angels.Revenge.E71.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E72.mkv – 126.4 MB
Angels.Revenge.E73.mkv – 133.5 MB
Angels.Revenge.E74.mkv – 129.3 MB
Angels.Revenge.E75.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E76.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E77.mkv – 127.9 MB
Angels.Revenge.E78.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E79.mkv – 124.3 MB
Angels.Revenge.E81.mkv – 129.9 MB
Angels.Revenge.E82.mkv – 137.8 MB
Angels.Revenge.E83.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E85.mkv – 129.2 MB
Angels.Revenge.E86.mkv – 132.0 MB
Angels.Revenge.E87.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E88.mkv – 129.1 MB
Angels.Revenge.E89.mkv – 131.3 MB
Angels.Revenge.E90.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E92.mkv – 126.7 MB
Angels.Revenge.E93.mkv – 130.0 MB
angel_s_revenge.e001.mkv – 111.0 MB
angel_s_revenge.e002.mkv – 138.4 MB
angel_s_revenge.e003.mkv – 145.3 MB
angel_s_revenge.e004.mkv – 126.3 MB
angel_s_revenge.e005.mkv – 130.3 MB
angel_s_revenge.e006.mkv – 136.8 MB
angel_s_revenge.e007.mkv – 116.0 MB
angel_s_revenge.e008.mkv – 123.3 MB
angel_s_revenge.e009.mkv – 107.9 MB
angel_s_revenge.e010.mkv – 113.0 MB
angel_s_revenge.e011.mkv – 115.8 MB
angel_s_revenge.e012.mkv – 118.8 MB
angel_s_revenge.e013.mkv – 126.2 MB
angel_s_revenge.e014.mkv – 116.3 MB
angel_s_revenge.e015.mkv – 122.4 MB
angel_s_revenge.e016.mkv – 124.8 MB
angel_s_revenge.e017.mkv – 116.7 MB
angel_s_revenge.e018.mkv – 134.7 MB
angel_s_revenge.e019.mkv – 125.2 MB
angel_s_revenge.e020.mkv – 116.8 MB
angel_s_revenge.e021.mkv – 117.8 MB
angel_s_revenge.e022.mkv – 132.5 MB
angel_s_revenge.e024.mkv – 123.2 MB
angel_s_revenge.e025.mkv – 148.2 MB
angel_s_revenge.e026.mkv – 133.9 MB
angel_s_revenge.e027.mkv – 123.6 MB
angel_s_revenge.e028.mkv – 103.4 MB
angel_s_revenge.e029.mkv – 112.4 MB
angel_s_revenge.e030.mkv – 115.4 MB
angel_s_revenge.e031.mkv – 112.5 MB
angel_s_revenge.e032.mkv – 113.7 MB
angel_s_revenge.e033.mkv – 103.7 MB
angel_s_revenge.e034.mkv – 115.5 MB
angel_s_revenge.e035.mkv – 113.9 MB
angel_s_revenge.e036.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e037.mkv – 116.2 MB
angel_s_revenge.e038.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e039.mkv – 117.7 MB
angel_s_revenge.e040.mkv – 128.1 MB
angel_s_revenge.e041.mkv – 114.4 MB
angel_s_revenge.e042.mkv – 106.0 MB
angel_s_revenge.e043.mkv – 121.8 MB
angel_s_revenge.e044.mkv – 119.8 MB
angel_s_revenge.e045.mkv – 124.2 MB
angel_s_revenge.e046.mkv – 113.5 MB
angel_s_revenge.e047.mkv – 120.1 MB
angel_s_revenge.e048.mkv – 126.5 MB
angel_s_revenge.e049.mkv – 111.6 MB
angel_s_revenge.e050.mkv – 111.3 MB
angel_s_revenge.e051.mkv – 121.2 MB
angel_s_revenge.e052.mkv – 132.6 MB
angel_s_revenge.e053.mkv – 111.4 MB
angel_s_revenge.e054.mkv – 125.6 MB
angel_s_revenge.e055.mkv – 126.4 MB
angel_s_revenge.e056.mkv – 129.6 MB
angel_s_revenge.e057.mkv – 131.7 MB
angel_s_revenge.e058.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e59.mkv – 131.8 MB
angel_s_revenge.e60.mkv – 131.5 MB
angel_s_revenge.e61.mkv – 132.1 MB
angel_s_revenge.e62.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e63.mkv – 130.2 MB

Filemoney.com
Angels.Revenge.E091.mkv – 131.5 MB
Angels.Revenge.E095.mkv – 131.1 MB
Angels.Revenge.E096.mkv – 131.8 MB
Angels.Revenge.E097.mkv – 134.4 MB
Angels.Revenge.E098.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E099.mkv – 132.9 MB
Angels.Revenge.E100.mkv – 134.5 MB
Angels.Revenge.E101.mkv – 133.4 MB
Angels.Revenge.E102.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E103.mkv – 143.6 MB
Angels.Revenge.E64.mkv – 128.3 MB
Angels.Revenge.E65.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E66.mkv – 128.8 MB
Angels.Revenge.E67.mkv – 127.0 MB
Angels.Revenge.E68.mkv – 130.7 MB
Angels.Revenge.E69.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E70.mkv – 127.6 MB
Angels.Revenge.E71.mkv – 129.6 MB
Angels.Revenge.E72.mkv – 126.4 MB
Angels.Revenge.E73.mkv – 133.5 MB
Angels.Revenge.E74.mkv – 129.3 MB
Angels.Revenge.E75.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E76.mkv – 129.0 MB
Angels.Revenge.E77.mkv – 127.9 MB
Angels.Revenge.E78.mkv – 131.4 MB
Angels.Revenge.E79.mkv – 124.3 MB
Angels.Revenge.E81.mkv – 129.9 MB
Angels.Revenge.E82.mkv – 137.8 MB
Angels.Revenge.E83.mkv – 129.7 MB
Angels.Revenge.E85.mkv – 129.2 MB
Angels.Revenge.E86.mkv – 132.0 MB
Angels.Revenge.E87.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E88.mkv – 129.1 MB
Angels.Revenge.E89.mkv – 131.3 MB
Angels.Revenge.E90.mkv – 131.7 MB
Angels.Revenge.E92.mkv – 126.7 MB
Angels.Revenge.E93.mkv – 130.0 MB
angel_s_revenge.e001.mkv – 111.0 MB
angel_s_revenge.e002.mkv – 138.4 MB
angel_s_revenge.e003.mkv – 145.3 MB
angel_s_revenge.e004.mkv – 126.3 MB
angel_s_revenge.e005.mkv – 130.3 MB
angel_s_revenge.e006.mkv – 136.8 MB
angel_s_revenge.e007.mkv – 116.0 MB
angel_s_revenge.e008.mkv – 123.3 MB
angel_s_revenge.e009.mkv – 107.9 MB
angel_s_revenge.e010.mkv – 113.0 MB
angel_s_revenge.e011.mkv – 115.8 MB
angel_s_revenge.e012.mkv – 118.8 MB
angel_s_revenge.e013.mkv – 126.2 MB
angel_s_revenge.e014.mkv – 116.3 MB
angel_s_revenge.e015.mkv – 122.4 MB
angel_s_revenge.e016.mkv – 124.8 MB
angel_s_revenge.e017.mkv – 116.7 MB
angel_s_revenge.e019.mkv – 125.2 MB
angel_s_revenge.e020.mkv – 116.8 MB
angel_s_revenge.e021.mkv – 117.8 MB
angel_s_revenge.e022.mkv – 132.5 MB
angel_s_revenge.e024.mkv – 123.2 MB
angel_s_revenge.e025.mkv – 148.2 MB
angel_s_revenge.e026.mkv – 133.9 MB
angel_s_revenge.e027.mkv – 123.6 MB
angel_s_revenge.e028.mkv – 103.4 MB
angel_s_revenge.e029.mkv – 112.4 MB
angel_s_revenge.e030.mkv – 115.4 MB
angel_s_revenge.e031.mkv – 112.5 MB
angel_s_revenge.e032.mkv – 113.7 MB
angel_s_revenge.e033.mkv – 103.7 MB
angel_s_revenge.e034.mkv – 115.5 MB
angel_s_revenge.e035.mkv – 113.9 MB
angel_s_revenge.e036.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e037.mkv – 116.2 MB
angel_s_revenge.e038.mkv – 113.2 MB
angel_s_revenge.e039.mkv – 117.7 MB
angel_s_revenge.e040.mkv – 128.1 MB
angel_s_revenge.e041.mkv – 114.4 MB
angel_s_revenge.e042.mkv – 106.0 MB
angel_s_revenge.e043.mkv – 121.8 MB
angel_s_revenge.e044.mkv – 119.8 MB
angel_s_revenge.e045.mkv – 124.2 MB
angel_s_revenge.e046.mkv – 113.5 MB
angel_s_revenge.e047.mkv – 120.1 MB
angel_s_revenge.e048.mkv – 126.5 MB
angel_s_revenge.e049.mkv – 111.6 MB
angel_s_revenge.e050.mkv – 111.3 MB
angel_s_revenge.e051.mkv – 121.2 MB
angel_s_revenge.e052.mkv – 132.6 MB
angel_s_revenge.e053.mkv – 111.4 MB
angel_s_revenge.e054.mkv – 125.6 MB
angel_s_revenge.e055.mkv – 126.4 MB
angel_s_revenge.e056.mkv – 129.6 MB
angel_s_revenge.e057.mkv – 131.7 MB
angel_s_revenge.e058.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e0_.mkv – 134.7 MB
angel_s_revenge.e59.mkv – 131.8 MB
angel_s_revenge.e60.mkv – 131.5 MB
angel_s_revenge.e61.mkv – 132.1 MB
angel_s_revenge.e62.mkv – 131.0 MB
angel_s_revenge.e63.mkv – 130.2 MB

زیرنویس فارسی

FavoriteLoadingافزودن به علاقه مندیها

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر