دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young

با زیرنویس فارسی کامل تمام قسمت ها

 Dae-Jo-Yeong-p2

مشخصات

نام : شاه ته جویونگ – King Dae Jo Young

ژانر : تاریخی

تعداد قسمت ها : 134

سال انتشار : 2006

توضیحات

موضوع این سریال زیبا مربوط به زمان حکومت اخرین پادشاه گوگوریو می باشد.در این دوره کشور هایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه ی حمله قرار داده و لشکرکشی آن ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع میشود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می اورد .در اولین حمله ی تانگ به گوگوریو،در این قلعه پسری به دنیا می اید که به گفته ی ستاره شناسان در اینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ میرسد.او که برای سرکوب تانگ همراه ارتش به انسی میرفت با شنیدن این شایعات خشمگین شد و هنگام رسیدنش به دنبال آن بچه گشت.پدرش که یک ژنرال ساده ارتش است نیز تلاش میکند تا وانمود کند فرزندش دختر است اما موفق نمیشود و پس از ماجراهایی آن ها فرار میکنند و پدر بچه که ته جونگسان نام دارد مجبور میشود زن و فرزندش را به دریا بیندازد و خود سربازان را عقب نگه دارد که در این بین تعدادی ماهی گیر زن و فرزندش را یافته و وقتی هویت آن دو را میفهمند به پایتخت تحویل میدهند. .وزیر جنگ نیز شخصا به این قضیه رسیدگی میکند و چون دلش به حال بچه سوخته بود وی را به عنوان یک برده بزرگ میکند.این بچه که ته جویونگ نام دارد با زکاوت و پشت کار خودش به تدریج مراحل پیشرفت را طی نموده و وقتی به سن جوانی می رسد هویت خویش را می یابد و وزیر جنگ نیز به او اجازه رفتن می دهد… او پس از نابودی کامل گوگوریو به دست تانگ در تشکلات مختلف مخفی و اشکار می کوشد تا کشور را ازاد سازد.او در این بین پدرش را ملاقات نموده و او نیز به وی کمک میکند.بالاخره و در نهایت و پس از مشکلات فراوان ته جویونگ موفق میشود تا کشوری را بنا کند و نام آن را بالهای یا بالهه بگذارد.

توجه : فایل هایی که به آخر نام آنها [Farsi Subtitle] اضافه شد است زیرنویس فارسی بر روی فیلم حک شده است .

کیفیت 360p

لینک دائمی سرور آپلود بوی – Upload Boy

Dae Jo Yeong – 001.mkv – 283.1 MB
Dae Jo Yeong – 002.mkv – 294.7 MB
Dae Jo Yeong – 003.mkv – 343.7 MB
Dae Jo Yeong – 004.mkv – 273.6 MB
Dae Jo Yeong – 005.mkv – 213.1 MB
Dae Jo Yeong – 006.mkv – 279.7 MB
Dae Jo Yeong – 007.mkv – 197.0 MB
Dae Jo Yeong – 008.mkv – 211.9 MB
Dae Jo Yeong – 009.mkv – 199.7 MB
Dae Jo Yeong – 010.mkv – 195.8 MB
Dae Jo Yeong – 011.mkv – 205.1 MB
Dae Jo Yeong – 012.mkv – 235.6 MB
Dae Jo Yeong – 013.mkv – 227.3 MB
Dae Jo Yeong – 014.mkv – 185.7 MB
Dae Jo Yeong – 015.mkv – 197.0 MB
Dae Jo Yeong – 016.mkv – 188.3 MB
Dae Jo Yeong – 017.mkv – 192.3 MB
Dae Jo Yeong – 018.mkv – 171.1 MB
Dae Jo Yeong – 019.mkv – 273.6 MB
Dae Jo Yeong – 020.mkv – 178.3 MB
Dae Jo Yeong – 021.mkv – 180.4 MB
Dae Jo Yeong – 022.mkv – 153.7 MB
Dae Jo Yeong – 023.mkv – 197.3 MB
Dae Jo Yeong – 024.mkv – 183.3 MB
Dae Jo Yeong – 025.mkv – 184.1 MB
Dae Jo Yeong – 026.mkv – 143.6 MB
Dae Jo Yeong – 027.mkv – 207.7 MB
Dae Jo Yeong – 028.mkv – 168.8 MB
Dae Jo Yeong – 029.mkv – 175.2 MB
Dae Jo Yeong – 030.mkv – 181.1 MB
Dae Jo Yeong – 031.mkv – 175.8 MB
Dae Jo Yeong – 032.mkv – 184.4 MB
Dae Jo Yeong – 033.mkv – 185.6 MB
Dae Jo Yeong – 034.mkv – 178.7 MB
Dae Jo Yeong – 035.mkv – 164.6 MB
Dae Jo Yeong – 036.mkv – 179.1 MB
Dae Jo Yeong – 037.mkv – 141.4 MB
Dae Jo Yeong – 038.mkv – 180.6 MB
Dae Jo Yeong – 039.mkv – 160.9 MB
Dae Jo Yeong – 040.mkv – 184.4 MB
Dae Jo Yeong – 041.mkv – 172.1 MB
Dae Jo Yeong – 042.mkv – 182.1 MB
Dae Jo Yeong – 043.mkv – 195.7 MB
Dae Jo Yeong – 044 [Farsi Subtitle].mkv – 200.6 MB
Dae Jo Yeong – 045 [Farsi Subtitle].mkv – 197.1 MB
Dae Jo Yeong – 046 [Farsi Subtitle].mkv – 194.5 MB
Dae Jo Yeong – 047.mkv – 210.7 MB
Dae Jo Yeong – 048.mkv – 167.7 MB
Dae Jo Yeong – 049 [Farsi Subtitle].mkv – 191.5 MB
Dae Jo Yeong – 050 [Farsi Subtitle].mkv – 191.7 MB
Dae Jo Yeong – 051.mkv – 180.1 MB
Dae Jo Yeong – 052.mp4 – 187.1 MB
Dae Jo Yeong – 053 [Farsi Subtitle].mkv – 191.8 MB
Dae Jo Yeong – 054 [Farsi Subtitle].mkv – 191.9 MB
Dae Jo Yeong – 055 [Farsi Subtitle].mkv – 193.0 MB
Dae Jo Yeong – 056 [Farsi Subtitle].mkv – 196.1 MB
Dae Jo Yeong – 057 [Farsi Subtitle].mkv – 197.8 MB
Dae Jo Yeong – 058 [Farsi Subtitle].mkv – 193.9 MB
Dae Jo Yeong – 059 [Farsi Subtitle].mkv – 196.8 MB
Dae Jo Yeong – 060 [Farsi Subtitle].mkv – 177.0 MB
Dae Jo Yeong – 061 [Farsi Subtitle].mkv – 199.7 MB
Dae Jo Yeong – 062 [Farsi Subtitle].mkv – 189.9 MB
Dae Jo Yeong – 063 [Farsi Subtitle].mkv – 195.2 MB
Dae Jo Yeong – 064 [Farsi Subtitle].mkv – 191.6 MB
Dae Jo Yeong – 065 [Farsi Subtitle].mkv – 192.5 MB
Dae Jo Yeong – 066.mkv – 193.5 MB
Dae Jo Yeong – 067.mkv – 198.2 MB
Dae Jo Yeong – 068 [Farsi Subtitle].mkv – 196.7 MB
Dae Jo Yeong – 069 [Farsi Subtitle].mkv – 188.8 MB
Dae Jo Yeong – 070.mkv – 187.2 MB
Dae Jo Yeong – 071.mkv – 200.2 MB
Dae Jo Yeong – 072 [Farsi Subtitle].mkv – 173.2 MB
Dae Jo Yeong – 073 [Farsi Subtitle].mkv – 172.4 MB
Dae Jo Yeong – 074.mkv – 173.0 MB
Dae Jo Yeong – 075.mkv – 169.2 MB
Dae Jo Yeong – 076 [Farsi Subtitle].mkv – 172.9 MB
Dae Jo Yeong – 077 [Farsi Subtitle].mkv – 171.8 MB
Dae Jo Yeong – 078.mkv – 158.6 MB
Dae Jo Yeong – 079.mkv – 148.6 MB
Dae Jo Yeong – 080 [Farsi Subtitle].mkv – 173.2 MB
Dae Jo Yeong – 081.mkv – 141.8 MB
Dae Jo Yeong – 082.mkv – 162.4 MB
Dae Jo Yeong – 083.mkv – 171.4 MB
Dae Jo Yeong – 084.mkv – 158.7 MB
Dae Jo Yeong – 085.mkv – 153.0 MB
Dae Jo Yeong – 086.mkv – 220.4 MB
Dae Jo Yeong – 087.mkv – 158.7 MB
Dae Jo Yeong – 088.mkv – 157.1 MB
Dae Jo Yeong – 089.mkv – 200.5 MB
Dae Jo Yeong – 090.mkv – 217.2 MB
Dae Jo Yeong – 091.mkv – 205.7 MB
Dae Jo Yeong – 092.mkv – 185.3 MB
Dae Jo Yeong – 093.mkv – 176.8 MB
Dae Jo Yeong – 094.mkv – 165.1 MB
Dae Jo Yeong – 095.mkv – 221.3 MB
Dae Jo Yeong – 096 [Farsi Subtitle].mkv – 179.3 MB
Dae Jo Yeong – 097.mkv – 141.3 MB
Dae Jo Yeong – 098.mkv – 150.7 MB
Dae Jo Yeong – 099.mkv – 143.2 MB
Dae Jo Yeong – 100 [Farsi Subtitle].mkv – 201.2 MB
Dae Jo Yeong – 101.mkv – 168.5 MB
Dae Jo Yeong – 102.mkv – 205.5 MB
Dae Jo Yeong – 103.mkv – 157.4 MB
Dae Jo Yeong – 104 [Farsi Subtitle].mkv – 181.2 MB
Dae Jo Yeong – 105.mkv – 210.5 MB
Dae Jo Yeong – 106.mkv – 213.8 MB
Dae Jo Yeong – 107.mkv – 146.4 MB
Dae Jo Yeong – 108 [Farsi Subtitle].mkv – 174.9 MB
Dae Jo Yeong – 109.mkv – 212.3 MB
Dae Jo Yeong – 110.mkv – 149.1 MB
Dae Jo Yeong – 111.mkv – 144.3 MB
Dae Jo Yeong – 112 [Farsi Subtitle].mkv – 175.6 MB
Dae Jo Yeong – 113.mkv – 254.2 MB
Dae Jo Yeong – 114.mkv – 179.6 MB
Dae Jo Yeong – 115.mkv – 229.0 MB
Dae Jo Yeong – 116 [Farsi Subtitle].mkv – 184.7 MB
Dae Jo Yeong – 117.mkv – 162.2 MB
Dae Jo Yeong – 118.mkv – 170.6 MB
Dae Jo Yeong – 119.mkv – 156.4 MB
Dae Jo Yeong – 120 [Farsi Subtitle].mkv – 184.0 MB
Dae Jo Yeong – 121.mkv – 185.6 MB
Dae Jo Yeong – 122.mkv – 231.7 MB
Dae Jo Yeong – 123.mkv – 210.1 MB
Dae Jo Yeong – 124 [Farsi Subtitle].mkv – 184.1 MB
Dae Jo Yeong – 125.mkv – 166.7 MB
Dae Jo Yeong – 126.mkv – 201.4 MB
Dae Jo Yeong – 127.mkv – 243.8 MB
Dae Jo Yeong – 128 [Farsi Subtitle].mkv – 175.3 MB
Dae Jo Yeong – 129.mkv – 193.8 MB
Dae Jo Yeong – 130.mkv – 273.9 MB
Dae Jo Yeong – 131.mkv – 228.6 MB
Dae Jo Yeong – 132 [Farsi Subtitle].mkv – 178.2 MB
Dae Jo Yeong – 133 [Farsi Subtitle].mkv – 177.1 MB
Dae Jo Yeong – 134 [Farsi Subtitle].mkv – 209.2 MB

زیرنویس فارسی

قسمت 1 تا 10

قسمت 11 تا 20

قسمت 21 تا 30

قسمت 31 تا 40

قسمت 41 تا 43

قسمت 85 تا 132

FavoriteLoadingافزودن به علاقه مندیها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مطالب مشابه

ارسال نظر

178 نظر
arash در سه شنبه , ۳۰ آذر ۱۳۹۵ گفته :

سلام، قسمت های 25 و 26 مشکل دارند و حجمشون حدودا 30 مگابایت بیشتر نیس . . .

sajjad در دوشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۵ گفته :

عالی

حاج پيمان در جمعه , ۱۲ آذر ۱۳۹۵ گفته :

سلام عليکم.لطفا دوستانى که اين سريالو تماشا کردن بگن خوبه يا نه و درمورد ويژگى هاش توضيح بدن تا امثال من که قصد دانلود دارن ديدشون روشن تر شه.باسپاس

massaleh در پنج شنبه , ۲۰ آبان ۱۳۹۵ گفته :

قسمت 44و45، 46زیرنویس ندارد
قسمت133و134هم همچنینن لطفا بررسی کنید مرسی ممنون

محمد در دوشنبه , ۸ آذر ۱۳۹۵ گفته :

همه شان دارند.

محمد در چهارشنبه , ۱۲ آبان ۱۳۹۵ گفته :

قسمت 18 ده دیقه کم دارد!

ADMIN در پنج شنبه , ۱۳ آبان ۱۳۹۵ گفته :

چون فقط هیمن نسخه هست که زیرنویس فارسی داره بهتره این 10 دقیقه رو نادیده بگیرید.

محمد در چهارشنبه , ۱۹ آبان ۱۳۹۵ گفته :

سلام. زیرنویس فارسی برای نسخه کامل هست. از روی زیرنویس انگلیسی نسخه کامل ترجمه شده

امین در جمعه , ۹ مهر ۱۳۹۵ گفته :

سلام قسمت 113 اصلا باز نشد

امین در پنج شنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

من فیلم رو دانلود کردم ولی وقتی زیرنویسش را میندازم به کام پلیر میگه زیر نویس باز شد اما زیر نویس نمیکنه ؟

ADMIN در پنج شنبه , ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

با پلیر دیگه امتحان کنید و اگه پلیرتون ورژن قدیمی هست بروزرسانی کنید.

یوسف در چهارشنبه , ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

لینک84با بعد خرابه درسته منید

ADMIN در جمعه , ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

چه مشکلی هست؟

احسان در دوشنبه , ۱ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

سلام قسمت 113چرا یاز نمیشه ؟؟مشکلش حل نشده هنوز؟193مگش دان میشه بعد باز نمیکنه

مصطفی در شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

قسمت ۲۵ چرا كارنمیکنه ۲۴مگ هست چیکار کنم؟؟؟؟

محمدحسین در شنبه , ۲ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

قسمت 21 زیر نویسنداره؟؟؟؟؟

ADMIN در یکشنبه , ۳ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

تو فایل زیرنویس نبود؟

محمدحسین در شنبه , ۲ مرداد ۱۳۹۵ گفته :

سلام خسته نباشید
این واقعا فوق العاده بود چند قسمت بیشتر نمونده
سریال دیگه ای شبیه همین یا شبیخ سریال جومونگ
هست چیزی؟؟ممنون میشم یگید

فریباt در شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۵ گفته :

سلام خسته نباشید قسمت 130 و113 ناقص هست حجمی که که ذکر شده با دانلود یکی نیست و بعد دانلود باز نمکنه.ممنون میشم درست کنید

ali در شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۵ گفته :

سلام.من تا قسمت 44 دانلود کردم فقط قسمت های 37،26،18مشکل دارن.قسمت 26و 18 حدود10دقیقه از فیلمم حذفف شده و همین باعث میشهه زیر نویسش هم دیذ بیاد.قسمت37هم اخرای فیلمش یهوو مشکل پیدا میکنه.لطفاا رسیدگی کنید.

saman در سه شنبه , ۱ تیر ۱۳۹۵ گفته :

زیرنویسس قسمتت 47 تا 84 که گذاشتین روی کا ام پلیرم نمیااد….لطفا کمممکک ککنیدد

ADMIN در جمعه , ۴ تیر ۱۳۹۵ گفته :

با پلیر دیگه هم امتحان کنید

سارا در یکشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

سلام
خسته نباشید بابت زحمات زیادتون جهت قرار دادن این سریال در سایت
میبخشین لینک قسمت 25 مشکل داره فقط 24 مگابایت حجمش هست و قسمت 26 هم بطور کل لینک خرابه
ممنون میشم رسیدگی کنید

ADMIN در یکشنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

سلام
منتظر باشید رسیدگی میشه

ابوالفضل در دوشنبه , ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

با سلام. دانلود قسمتهای 25 و 26 مشکل داره لطفا مشکل داره لطفا رسیدگی کنین

حسین در دوشنبه , ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ گفته :

سلام خسته نباشید شما با چه مجوزی زیر نویس تجویونگ که توسط فروشگاه آجا-آجا میباشد به صورت رایگان توی سایتتون قرار دادید

ADMIN در دوشنبه , ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ گفته :

سلام
این فروشگاه دیگه فعالیتی نداره

fariba در سه شنبه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

سلام من چند روز پیش پیغام دادم ولی جوابی نگرفتم لطفا جواب بدهید قسمت 113 و130 هردو یک مشلک دارد دانلود انجام میشه ولی پخش نمیشه و حجم آنها کمتر از چیزی هست که شما گذاشتین ممنون میشم زودتر رسیدگی کنید

ADMIN در سه شنبه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

سلام یکم صبر کنید بزودی اصلاح میشه

fariba در جمعه , ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

سلام خسته نباشید قسمت 113 روزدید 254 مگابایت ولی دانلود که مییزنم 193 دان میکنه بعد از دانلود کردن باز نمیکنه ارور میدهد.

علی در دوشنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

سلام قسمته 109.110 دانلود نمیشه ارور سرور میده دلیلش چیه

حسام در دوشنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

اوکی مرسی

فقط لطف کنید هر موقع درست شد اطلاع بدید

علی در دوشنبه , ۳ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

قسمته 109 .110 چرا دانلو نمیشه اروره سرور میده به چه دلیل ممنون

میلاد در یکشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

از آن جا اغلب کاربران در دانلود شبانه فیلم و سریال دانلود می کنند پس توصیه می کنم lقسمت زیر نویس هارد ساب داره به سرور داخل انتقال بدهید چون در دانلود شبانه رایگان
برای من سرعت سرور خارج 70 سرور داخل 960 است

ADMIN در یکشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

ممنون از پیشنهادتون ، رسیدگی میکنیم .

حسام در جمعه , ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

سلام خسته نباشید

چرا بعضی از قسمت ها مثلا قسمت 18 و 37و.. ناقصه

ADMIN در یکشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

سلام
بزودی رسیدگی میشه

Ali در پنج شنبه , ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

سلام
ببخشید دانلود نمیشه تازگیا چرا؟

علی در یکشنبه , ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

خیلی ممنون درست شد مرسی واقعا متشرکرم همیشه موفق باشین

علی در شنبه , ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

از هرراحی که بخواین انجام دادم ولی باز نمیشه

ADMIN در شنبه , ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

این آموزش رو یه بار بخونید مخصوصا قسمت فرمت idx و sub
http://koretvforum.in/thread-569-lastpost.html

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

کمپ پلیر وجتادیو امتحان کردم نیومد

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

فایله 85 تا 132 روهم دانلود کردم که به همین صورته شبیه 47تا 84 فایلو که باز میکنم نوشته توهر کدوم از قسمتهایه فایل کلمه زیپ وجود داره چیکار کنم تا اینجا نگاه کردم سریاله خوبیه ولی نمیدونم باید چیکار کنم

ADMIN در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

زیرنویس ها داخل فایل زیپ هست مشکلی نیست این اما اگه باز نمیشه زیرنویس با پلیر دیگه ای امتحان کنید

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

فایلهایه زیرنویسی که گذاشتین از یک تا چهلو سه هیچ مشکلی نداره که بعضیاش رو با فیلم که دانلود میکنی زیرنویس داره ولی از 47تا 84 با فایلهای قبلی فرق میکنه الان مثلا من میخوام فایله 41تا43 رو باز کنمفقط فایله زیرنویسه که میاد هیچ مشکلی نداره ولی 47 تا84 رو که میخوام باز کنم اول که رویه پوشه کلیک میکنم یه فایله زیپ باز میشه بعدداخل فایل که میشم زیرنویس داره بخاطره چی اینجور ه نمیدونم اگه باید کنم بگین تا انجام بدم ممنون میشم

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

دقیقا مشکلش اینه که من فیلمو اجرا که میکنم بعد فایله زیرنویسو روش اجرا میکنم مینویسه زیر نویس باز شد اما اجرا نمکنه زیرنویس نمیاد

ADMIN در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

با پلیر دیگه امتحان کنید

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

بعضی از قسمتاش که خودش زیرنویس که حک شده رویه قسمت ولی همین 47 48 نمیان خواهشن راهنمایی کنین

ADMIN در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

این دو قسمت زیرنویس جداگانه در فایل زیرنویس باید موجود باشه

علی در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

سلام میخواستم بدونم زیرنویسه فایله47تا84 چرا باز نمیشه میشه راهنمایی کنین

ADMIN در جمعه , ۹ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

سلام
دقیقا چه مشکلی داره ؟ چه اروری میده ؟

Yuhan در یکشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۴ گفته :

باسلام
قسمتهای26 و 113 را اصلاح کنید

ADMIN در یکشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
بزودی , متاسفانه به خاطر مشغله ها کمتر وقت میکنم

محمد در سه شنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام شما سریال هم دوبله میکنین

ADMIN در چهارشنبه , ۱۱ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
خیر , اما در آینده سعی میکنیم دوبله فیلم و سریال ها رو قرار بدیم

امیر در یکشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام.ابتدا تشکر میکنم از زحماتتان.دوما زیر نویس قسمت های 119 و 121 تو فایل ها موجود نیست اگه ممکنه همون هارد ساب های این دو قسمت جایگزین فایل های معمولی بشن چون بهشون واقعا نیاز دارم .اگه زحمتی نیست میتونین بهم ایمیل هم بکنین.
ممنون

ADMIN در یکشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
متاسفانه برای این دو قسمت هیچ زیرنویسی موجود نیست

محمد در سه شنبه , ۱۹ آبان ۱۳۹۴ گفته :

تروخدا بهترین سریال های تاریخی زمان گوگوریو و سه پادشاهی رو همراه زیرنویس فارسی بزارین

ADMIN در یکشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۴ گفته :

حتما سریال های تاریخی هم میزاریم

امیر سیروس پور در شنبه , ۲ آبان ۱۳۹۴ گفته :

لینک دانلود قسمت 25 و 26 خرابه. لطفا رسیدگی کنین.در ضمن زیرنویس قسمت 18 هم خیلی ناقصه.کاملشو دارین؟

ADMIN در دوشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۴ گفته :

لطفا منتظر بمونید تا اصلاح بشه

نوید در شنبه , ۱۸ مهر ۱۳۹۴ گفته :

با سلام و خسته نباشید
چند روز هست که می خوام از قسمت های 50 به بعد رو دانلود کنم ولی سرعت دانلود ار 10 k بالاتر نمی ره لطفا رسیدگی نمایید
ممنون

ADMIN در یکشنبه , ۱۹ مهر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
من امتحان کردم الان برای من سرعت تا 600 میره .

afshin در سه شنبه , ۷ مهر ۱۳۹۴ گفته :

سلام ..لینک دانلودقسمت113مشکل داره فقط193مگ دانلودمیشه..

ADMIN در جمعه , ۱۷ مهر ۱۳۹۴ گفته :

بزودی درست میشه

علی در دوشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۴ گفته :

لینک دانلود قسمت 26 خرابه،قسمت 25 هم فقط 25 مگابایته،لطفا درستش کنید،با تشکر.

ADMIN در دوشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۴ گفته :

ممنون از اطلاع رسانی شما تا چند ساعت دیگه حل میشه .

afshin در پنج شنبه , ۲ مهر ۱۳۹۴ گفته :

ممنون اززحماتتون…

renal در دوشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
با تشکر از زحماتتون. من با اینکه اکانت اپلودبوی رو خریدم اما بعضی از فایلا ارور میده و دانلود نمیشه، مثل قسمت 26
لطف می کنین رسیدگی کنین

ADMIN در دوشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۴ گفته :

سلام ، مشکل از فایل هست تا چند ساعت دیگه اصلاح میشه

mohsen در دوشنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

بهترین سریالی که تا حالا دیدم عالی بود♥

amin123 در پنج شنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام خسته نباشید ادمین جان
من یه سوال داشتم من 6 قسمت سریال رو دان کردم
میخواستم بدونم ایا این سریال واقعا ارزش دان کردن رو داره و بدونم از قسمت چند بازیگر نقش اصلی بازی می کنه ممنون از سایت عالـــــی تون

ADMIN در شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام اگر به سریال های تاریخی علاقه دارید این سریال بهترین سریال هست .

amirhosein در دوشنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام..من قسمت یک و دو رو دانلود کردم ولی صدا ندارن میشه راهنماییم کنین

ADMIN در شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام با پلیر دیگه امتحان کنید ( جدیدترین ورژن کی ام پلیر )

amin در دوشنبه , ۵ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

ممنون از سایت خوبتون

صالح در چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

با سلام و خسته نباشید و با تشکر از زحماتتون-به قسمت 121 زیر نویس فارسی ندارد در صورت امکان اضافه نمایید

ADMIN در چهارشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام قسمت 121 باید در فایل زیرنویس باشه اگر نبود ترجمه نشده این قسمت

علی در یکشنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

دست شما درد نکنه ممنون بابت زیرنویسا خیلی دنبالش بودم

علی در شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

از زحمات شما بسیار متشکرم

mehdi در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

مرسی ادمین
من اینو دیدم حواهشن از اینجور سریالا بیشتر بزار..
سریال قشنگیه
سپاااااااس

علی در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

از مترجمین انگلیسی زبان کمال تشکر را دارم ای کش مترجمین ما هم انقد ر حس مسولیت داشتند دوستان لطفا به سایت زیر نویس انگلیسی مراجعه کنید

علیرضا در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین عزیز ممنون بابت گذاشتن نسخه ها امیدوارم هر چه سریعتر تا آخرین قسمتش به زودی از همین سایت قرار داده بشه

ADMIN در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا ساعتی دیگه تکمیل میشه

علیرضا در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین جان دست مریضاد دستت درد نکنه من به نوبه خودم خیلی ممنونتم امیدوارم همیشه موفق باشید

ADMIN در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

خواهش میکنم , به عنوان عیدی از طرف سایت به طرفداران این سریال زیبا

علی در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام من از قسمت 120 را بعلت زیر نویس ناقص ندیدها م لطفا مبذول فرمایید

ADMIN در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا روز های آینده تکمیل میشه

mehdi در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam dobare babate zahamateton mamnonam
lotfan bagi gesmat haro har che zodtar kamel koinin mamnon

ADMIN در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام تا فردا تعدادی از قسمت ها اضافه میشه

mehdi در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam dadash emroz fardast 😐

ADMIN در جمعه , ۲۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام ، بله همونطور که گفتیم قرار خواهیم داد تا ساعاتی دیگه

سروش در سه شنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

زیرنویس ناقص چیه؟؟؟؟؟؟؟؟لطفا زیرنویس کامل رو تا آخر بزارید

ADMIN در سه شنبه , ۲۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

در حال تکمیل هست

علیرضا در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین قالب سایت و عوض کردی تبریک میگم ولی خواهشا این زیر نویسا رو بزار خیلی زجرآور شد.ممنون

ADMIN در پنج شنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۴ گفته :

فردا تعدادی از قسمت ها اضافه میشه

علی در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

از زحمات شما کمال تشکر را دارم در صورت امکان از قسمت 100 به بعد را نیز مد نظر قرار دهید با تشکر

ADMIN در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تمام قسمت هایی که فاقد زیرنویس هستند به ترتیب خیلی زود اضافه میشه ، ممنون از همراهی شما

علیرضا در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ادمین عزیز ضمن تشکر ولی اوج خلاء از قسمت 52 تا 66 یعنی شانزده قسمت فاقد زیر نویس هستش خواهش میکنم اول مال این قسمتها رو بزارید خیلی ممنون میشم ما هر روز منتظر شما هستیم

ADMIN در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

نگران نباشید خیلی زود به ترتیب تمام قسمت ها گذاشته میشه ، ممنون از همراهی شما

mehdi در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ba salam
dadash lotfan on filme haye hard sub ro zodtar garar bedin ma chegadr dige ontazer bemonim?!

ADMIN در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا قسمت 50 اضافه شد

افشين در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

اقا تورو خدا خواهش ميکنم اين زيرنويس فيلمو زودتر بگذاريد ممنون ميشم

ADMIN در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا قسمت 50 اضافه شد

افشين در دوشنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

واقعا ممنون و متشکر

علی در یکشنبه , ۲۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام بسیار زجر آوره سه تا در میان سریال را با زبان اصلی تماشا کرد لطفا با توجه به اینکه تعداد زیر نویسهایی که نیستند کم میباشد و نسخه را پیدا نموده اید بیشتر از این طرفداران سایت را منتظر نگذارید با تشکر و امتنان

ADMIN در یکشنبه , ۲۱ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام عرض پوزش بابت تاخیر های پیش امده ، درگیر کارهای قالب جدید سایت هستیم بزودی اضافه میشه . . .

افشين در شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام و خسته نباشيد خدمت شما ممنون ميشم اگه بگيد تا اخر تيرماه اپلود ميشه يا نه چون نه فقط من بلکه همه منتظر زيرنويس هاي جديد هستيم با تشکر از سايت بي نظير شما

ADMIN در شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام بله کم کم اضافه میکنم .

علی در شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

از زحمات شما در رابطه با پیدا کردن نسخه زیر نویس کمال تشکر را داریم

علیرضا در جمعه , ۱۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین جان با تشکر از زحمتت ما منتظریم اگه میشه فقط سریع تر جایگزینش کن بازم خیلی ممنون

mehdi در پنج شنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam khedmat admin gerami
be man gofte bodin 1hafteyi dorost mishe alan 2hafte shode khabari nist
az kasayi ke gablan on gesmat hayi ke zir neviseshon ro film bod ro down karde an bekhah ke baraton upload konan

age ham ke na ye rah hali peyda konin merc…

ADMIN در پنج شنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام پیدا کردیم نسخه زیرنویس دار را ، در روز های آینده کم کم جایگزین میشه

mehdi در پنج شنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam khedmat admin gerami
be man gofte bodin 1hafteyi dorost mishe alan 2hafte shode khabari nist
az kasayi ke gablan on gesmat hayi ke zir neviseshon ro film bod ro down karde an bekhah ke baraton upload konan

age ham ke na ye rah hali peyda konin merc

milad.k در پنج شنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام ادمین لطفا زود جواب بده .مگه این سریالو تو شبکه سه یا شبکه های دیگه پخش نکردن؟؟؟

ADMIN در پنج شنبه , ۱۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام خیر پخش نشده

افشين در سه شنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

بسيار ممنون بابت زيرنويس هاي جديد خواهشا.زيرنويس ناقص اين سريال رو تکميل کنيد بازم ممتون

علی در سه شنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۴ گفته :

خواهشمند است زیر نویس فارسی قسمتهایی که فاقد زیر نویس هستند هرچه زودتر اشکال یابی شوند با تشکر

علیرضا در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین میدونم خیلی زحمت میکشی ولی سعی کن وضعیت قبلی رو فعال کنی چون خیلی عالی بود ولی بازم تشکر

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

منتظر باشید باز هم بررسی میکنم

علی در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

در حال حاضر از قسمت 100 به بعد قسمتهای 100-104-108-116-120-124-128-133-134 فاقد زیر نویس هستند اگر راهی برای دانلود کردن از جای دیگر است لطفا راهنمایی کنید

علی در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سایت شما یکی از بهترینها میباشد در حال حاضر با این وضعیتی که سریال را قرار داده اید سایر سایتها نیز چندین وقت است که به همین صورت سریال را در سایت خود قرار داده ا ند تشکر مینماییم از اینکه زیر نویسهایی که موجود نیستند هر چه سریعتر در سایت عالی شما قرار داده شود با تشکر

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

نظر لطف شماست ، تمام تلاشمون رو کردیم که اون قسمت ها را بتونیم پیدا کنیم ، قبلا هم خودمون به طور اختصاصی آپلود کرده بودیم ولی متاسفانه نشد

علی در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

قبلا که امکان دانلود بود برروی بعضی قسمتها زده شده بود زیر نویس همراه فیلم حداقل بجای انکه منتظر اس آرتی باشیم لطفا همان وضعیت قدیم را فعال کنید با تشکر

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

متاسفانه از روی سرورهامون حذف شده و بیشتر از 5 روز گشتیم و به نتیجه ای نرسیدیم اما همچنان پیگیر هستیم تا بهترین زیرنویس را قرار دهیم

افشين در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

اين قسمت ها زيرنويس رو ان ها نيست چکار کنيم

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

در حال ترجمه هست بزودی قرار میگیره

افشين در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ممنون

mehdi در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam dadash zir nevis gesmat haye 43 be bad ro az koja gir biarim?!

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام پیگیر هستم همچنان ، بعضی مترجمین در حال ترجمه این سریال هستند ما تمامی زیرنویس ها را چک میکنیم و به محض اینکه زیرنویسی قرار بگیره اضافه میکنیم

علیرضا در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین اون قبلیا که نسخه فارسی سابتایتل داشت رو دیگه نمیزاری ؟بعدشم 43 به بعد رو کی میزاری داداش مشکل همین 43 به بعده مثلا همین 44 لینک دانلودش مشکل داره و وسط سریال ده دقیقه نیست

ADMIN در یکشنبه , ۱۴ تیر ۱۳۹۴ گفته :

اون ها رو چند روزه دارم میگردم اما چیزی پیدا نکردم حذف شده این نسخه جدید کیفیت بهتری هم داره ، اما زیرنویس ها این زیرنویس روان تر و بدون مشکله اگر ادامش بیاد به محض انتشار قرار میدم

سروش در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام و خساه نباشید خدمت شما،قسمت 133 و 134 مشکل دارن و نمیشه دانلودشون کرد،بی زحمت اشکالشون رفع کنید، ممنون از سایت خیلی خوبتون

ADMIN در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام تمام قسمت ها درحال آپلود هست امشب یا فردا اضافه خواهد شد

علیرضا در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ممنون آدمین عزیز بابت زحمتات

علی در جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

امیدوارم همیشه موفق باشید

افشين در جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

با تشکر از سايت خوب شما لينک هايي که براي فيلم گذاشتيد فايل ان ها پيدا نمي شود خواهشا رسيدگي کنيد

ADMIN در جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

در حال آپلود هست بزودی لینک سالم میشه

افشين در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

ممکنه زمان.دقيقش رو اعلام کنيد با تشکر

ADMIN در شنبه , ۱۳ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا امشب یا نهایتا فردا تمام قسمت ها قرار میگیره

علی در جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

چرا دیگه اجازه دانلود با سرعت کم را نمیدهید؟

ADMIN در جمعه , ۱۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

دانلود همزمان فقط نمیتونید انجام بدید همچنین بیشتر لینک ها حذف شده منتظر باشید بزودی اپلود بشه

علیرضا در سه شنبه , ۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

آدمین جان خسته نباشید اینجا از همه جا بهتر کار کردن فقط توروخدا زودتر درستش کن ما چشم به راهیم

ADMIN در چهارشنبه , ۱۰ تیر ۱۳۹۴ گفته :

منتظر باشید تا هفته دیگه اصلاح میشه

ali در سه شنبه , ۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

قسمت های 124 و 128 و 132و 133و 134 از سرور حذف شدن اگه لطف کنید آپلودشون کنید ممنون میشم
چون هیچ جا زیرنویسشون رو پیدا نکردم

ADMIN در سه شنبه , ۹ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تا هفته دیگه اپلود میشه

علیرضا در دوشنبه , ۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

با تشکر از آدمین عزیز ولی تمام فایلها پاک شده ولی خیلی عالی بود چون تقریبا هیچ جا زیرنویسه کاملشو نداشتن فقط خواهشا درستش کنید ممنون از زحمتتون ومنتظریم

ADMIN در دوشنبه , ۸ تیر ۱۳۹۴ گفته :

متاسفانه از از سرورمون حذف شده کار سختیه اما تلاش میکنیم هرچه سریعتر انجام بشه

mechdi در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

salam link ha pak shode manam nemitonam gesmat 42 be bad ro download konam

age mishe lotfan link haro up konin mamnon misham

ADMIN در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام باید نسخه ای که زیرنویس فارسی داره رو آپلود کنیم کمی طول میکشه منتظر باشید بزودی تمام قسمت ها در سرور های دائمی ما آپلود خواهد شد

mechdi در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

khili azaton mamanon age mishe saritar inkar ro bokonim

mamanonn az zahamateton

ADMIN در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

قسمت هایی که زیرنویس فارسی چسبیده به سریال بود از روی سرور حذف شدن برای همین باید دوباره اون ها رو پیدا کنیم که طول میکشه

mechdi در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

key mitonam dobare download konam?!

ADMIN در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

تلاش میکنم هر چه زودتر انجام بشه شما حدودا هفته دیگه به این پست سر بزنید .

mechdi در یکشنبه , ۷ تیر ۱۳۹۴ گفته :

dire valiiiii bazam mamanon

احمد در جمعه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام

ببخشید اینجا درخواست میدم

میگم اگه میشه سریال شاه گیونچوگو برام تو سایت قرار بدی ممنون میشم

احمد در جمعه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

مشکل حل شد ببخشید مزاحم شدم

ADMIN در جمعه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

خواهش میکنم ، موفق باشید . . .

احمد در جمعه , ۲۲ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام قسمت 43مشکل داره نمیشه دانلود کرد

احمد در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

صدا وتصویر هماهنگ نیست لطفا راهنماییم کنید

زیرنویس داره

قسمت 35

احمد در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

صدا وتصویر هماهنگ نیست لطفا راهنماییم کنید

زیرنویس داره

ADMIN در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

متاسفانه چاره ای نیست تنها نسخه موجود همین هست

احمد در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

خواهش میکنم راهنماییم کنید اکثرا زیرنویسا نیستن 35و36و37و39و40و43وغیره

ADMIN در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

همه ی قسمت هایی که گفتید هارد ساب ( چسبیده به فیلم ) هستند ، فایلی که دانلود کردید مگه زیرنویس نداشت ؟

احمد در پنج شنبه , ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

زیرنویس قسمت 35نیست میشه راهنماییم کنید

Mohammad در دوشنبه , ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

من ميخواستم این سریال رو دانلود کنم اما به خاطر تعداد قسمت هاش مردد هستم . میخواستم بدونم همه قسمت های این سریال زیر نویس فارسی داره ؟ چون همه سایت ناقص هستن زیرنویس ها

ADMIN در دوشنبه , ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

تمام قسمت ها زیرنویس فارسی داره ( البته به غیر از یک قسمت که فکر کنم 21 باشه )اون قسمت هایی که در فایل زیرنویس موجود نیست به صورت چسبیده به فیلم قرار دادیم

mehdi در سه شنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام ببخشید قسمت صدوبیست و یکم زیر نویس نداره لطفا راهنمایی کنید با تشکر.

ADMIN در سه شنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام متاسفانه زیرنویس این قسمت در دسترس نیست .

mehdi در سه شنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام ببخشید قسمت بیست و یکم زیر نویس نداره لطفا راهنمایی کنید با تشکر

mehdi در شنبه , ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام من بلد نیسم دانلود کنم میشه یادم بدید؟؟؟هم فیلمارو نمیتونم دانلود کنم هم زیر نویسارو

ADMIN در شنبه , ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام روی لینک کلیک کنید در صفحه ای که باز میشه صبر کنید شمارش معکوس تموم بشه تصویر اعداد را وارد کنید و رد تبلیغات را بزنید تا وارد صفحه دانلود بشید .

aghil در یکشنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

دست شما درد نکنه

ADMIN در یکشنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

خواهش میکنم

aghil در یکشنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

سلام زیرنویس قسمت هایی که به صورت هارد است به صورت جدا منتشر نشده اگه منتشر شده لطفا اون رو بزارین ویا سایتی که ان را گذاشته رو بگید با تشکر.

ADMIN در یکشنبه , ۲ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

سلام این قسمت ها جز این فایل هایی که گذاشتیم هیچ زیرنویس دیگه ای نداره .

SALAR در شنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

سلام اون قسمتهایی که اخرشون Farsi Subtitle نوشته اونا چین

ADMIN در شنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

سلام
یعنی اون قسمت ها زیرنویسشون چسبیده به سریاله
شما کافیه دانلود کنید خودش زیرنویس فارسی داره